Privátní psychologická ambulance v Přerově
Úvod - služby
Profesní životopis
Diplomy a certifikáty
Kontakt a mapa
 
Vážení klienti,
s ohledem na situaci vyvolanou pandemií nemoci COVID-19 jsem byla nucena přijmout následující opatření pro zabezpečení provozu psychologické ambulance:
  1. Ordinace je od 14.4. 2020 v provozu při dodržování zvýšených hygienických opatření:
  • Je nezbytné dostavit se k terapii nebo psychologické vyšetření s rouškou.
  • Pokud je klient objednán na psychologické vyšetření, doporučuji vzít s sebou jednorázové rukavice, protože v průběhu vyšetření se používají testy a testové pomůcky.
  • Prostředky pro  dezinfekci rukou jsou v ambulanci klientům k dispozici.
  1. Pokud se klient z důvodu obavy nakažení koronavirem nechce na objednaný termín dostavit, je povinen tuto skutečnost telefonicky oznámit nejpozději do 24 hodin před termínem na tel. čísle 604 410 392 a domluvit si náhradní termín.
  1. Pro zvládání tíživé situace mí kolegové z Asociace klinických psychologů vytvořili následující manuál, který vám  nelehké chvíle pomůže lépe zvládnout (odkaz ke stažení textu v PDF je zde):
AKP_corona1
AKP_corona2
AKP_corona3

© 2007-2020 vlastní manžel v potu tváře