Privátní psychologická ambulance v Přerově
Úvod - služby
Profesní životopis
Diplomy a certifikáty
Kontakt a mapa
 

Privátní psychologická ambulance byla založena v roce 2003 s cílem poskytovat péči v oboru klinické psychologie při zachování individuálního prístupu ke klientům v následujících oblastech:

 • Krizová intervence - v případě, že se dostanete do akutní krize

 • Psychologické poradenství - cílené řešení aktuálního problému (vztahové problémy, zaměstnání atd.)
 • Systematická psychoterapie - dlouhodobější práce na sobě, sebepoznání, párová a rodinná terapie
 • Relaxační techniky, imaginace, hypnóza
 • Psychologická diagnostika - diagnostika osobnosti, intelektu, specifických schopností, diferenciální diagnostika
 • Vyšetřování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků


Vzhledem k tomu, že má psychologická ambulance je registrovaným nestátním zdravotnickým zařízením, je vetšina úkonů hrazena ze zákonného zdravotního pojištění klientů, jejichž pojišťovny se mnou uzavřely smluvní vztah:

 • VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

 • VOZP - Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
 • ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
 • OZP - Oborová zdravotní pojšťovna zaměstnanců bank, pojšťoven a stavebnictví (207)
 • ZPMV - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)
 • BRP - Bratrská revírní pokladna (213)

Klienty jsou v hotovosti hrazeny pouze ty úkony, na něž se zdravotní pojištění nevztahuje (např. vyšetření psychické způsobilosti)


Ceník za služby poskytované mimo rámec zdravotního pojištění platný od 1.4.2023:

Individuální sezení v délce 50min.
900 Kč
Individuální sezení v délce 25min. 450 Kč
Každá započatá půlhodina navíc
450 Kč
Párové či rodinné sezení v délce 50min.
1000 Kč
Párová mediace v délce 50min
(není to léčebný výkon, proto jej nelze hradit ze zdrav. pojištění klienta)
1000 Kč
(každý z páru 500 Kč)
Vyšetření psychické způsobilosti pedagogů
5000 Kč
Sepsání zprávy ze sezení (dle rozsahu)
800 - 1000 Kč
Poplatek za neomluvenou absenci na sezení v rezervovaném termínu
(rezervovaný termín nutno zrušit telefonicky alespoň 24h předem, aby mohl být nabídnut jinému klientovi)
300 Kč

© 2007-2024 vlastní manžel v potu tváře